top of page

Pravidlá a podmienky používania blogu
účelom týchto pravidiel je určiť podmienky poskytovania informácií

prostredníctvom webového sídla bezpecnostnedvere.sk

V žiadnom prípade nie je naším úmyslom blog cenzurovať. Chceme, aby tento blog mal informačnú hodnotu ako všetko ostatné, čo publikujeme na našej webovej stránke bezpecnostnedvere.sk. Nezamieňajte si blog s chatom. Cieľom blogu je, aby si v rámci neho ľudia vymieňali svoje skúsenosti a informácie medzi sebou. Budeme radi, ak sa v rámci blogu budú vyjadrovať, prezentovať aj odborníci. Informácie zverejňované na blogu nie sú garantované a nemusia byť odborne podložené. Za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor a nie prevádzkovateľ webovej stránky Daniel Bašo - Bezpečnostné uzamykacie systémy.


Základné pravidlá a podmienky blogu


Prevádzkovateľom webovej stránky bezpecnostnedvere.sk a blogu je spoločnosť
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzamykacie systémy, ďalej len prevádzkovateľ.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá podľa potreby.

 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.

 • Používaním blogu vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.

 • Používaním a prispievaním do blogu prevádzkovateľa dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Príspevkom do blogu je text aj diela (napr. fotografie, obrázky, kresby, videá), ktoré prispievateľ zverejňuje spolu s textom. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na blogu vytváraných používateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby bol náš blog miestom inteligentnej diskusie a zdrojom kvalitných informácií, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií a príspevkov.


Do blogu je zakázané pridávať príspevky a obrázky, ktoré

 • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám.

 • podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva.

 • podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti.

 • otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov.

 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom.

 • propagujú produkty alebo služby, navádzajú na kúpu alebo predaj.

 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu produktom či poskytovaným službám a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe.

  • priama reklama : reklamné spoty, video kanály (YouTube, ale nie výlučne), články z časopisov, odkazy na webové stránky.

  • nezákonná : skrytá reklama či dokonca až podvedomé pôsobenie.

  • sponzorská reklama: spoločenské akcie, kurzy, reklamné darčeky.

  • nechcená reklama : odhováraním od určitého produktu je pre niektorých, (ktorí robia vždy presný opak), účinnejšia ako odporúčanie.

  • výnimku tvorí nepriama reklama pre blog : recenzie produktov v textovej, fotografickej, obrázkovej, kreslenej a audiovizuálnej podobe, odporúčania blogerov.

 • obsahujú osobné údaje o iných osobách.

 • šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.

 • akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky.

 • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty.

 • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.

 • svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám (napr. nie je dovolené ohovárať iné osoby, udávať nepravdivé a zavádzajúce informácie, ponúkať tzv. super dobré rady, viac informácií cez e-mail a pod.)


Pravidlá správneho používania a spravovania blogu

 • Témy, ktoré založíte pomenúvajte, čo najpresnejšie so zrozumiteľným názvom obsahujúcim Vašu hlavnú otázku, problém či informáciu.

 • Témy s názvom ako „supeeer !!!“, „kliknite sem“, názvy s kapitálkami a podobne budú premenované alebo zmazané.

 • Prihlasovacie meno / prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Príspevky s takýmto prihlasovacím menom / prezývkou budú zmazané.

 • Ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórii, môže byť presunutá do inej kategórie alebo bez upozornenia zmazaná.

 • Prosím reagujte priamo na otázku daného problému alebo príspevok, ktorý Vás zaujal, rešpektujte že návštevníci hľadajú v diskusných témach odpovede na otázky alebo informácie a nie archív súkromných správ, prípadne chat.

 • Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb na fóre, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.

 • Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorom, ktorí urobia adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.

 • Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, pripadne zmazania diskusných príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mat za následok zablokovanie možnosti prispievať do blogu.

 • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť cez kontaktný formulár alebo priamo na e-mail admin(at)bezpecnostnedvere.sk.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo na základe predchádzajúcich príspevkov je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.

 • Prevádzkovateľ môže pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.


V prípade obzvlášť závažného konania a opakovaného uverejňovania nevhodných príspevkov, ktoré hrubo porušujú etické princípy a pravidlá webovej stránky bezpecnostnedvere.sk tým istým diskutérom, môže administrátor blogu webovej stránky bezpecnostnedvere.sk pristúpiť aj k nasledovným krokom

 • Ak je príslušný diskutér alebo bloger registrovaný na webovej stránke bezpecnostnedvere.sk, tak mu na jeho registračný e-mail zasielame písomné upozornenie za porušovanie etických princípov a pravidiel webovej stránky bezpecnostnedvere.sk.

 • Ak príslušný diskutér alebo bloger nie je registrovaný na webovej stránke bezpecnostnedvere.sk prostredníctvom e-mailu, pristupujeme v obzvlášť závažných prípadoch, kedy dochádza hrubému porušovaniu etických princípov (nadávky, útoky na iných diskutérov, provokácie, vyvolávanie hádok) k uverejneniu upozornenia na toto konanie priamo v prebiehajúcej diskusii.

 • Ak ani na základe týchto upozornení nedôjde k náprave konania porušujúceho etické princípy a pravidlá webovej stránky bezpecnostnedvere.sk, môže prevádzkovateľ webovej stránky bezpecnostnedvere.sk pristúpiť ku kontaktovaniu poskytovateľa internetového pripojenia príslušného nekorektného diskutéra alebo blogera a požiadať ho o vykonanie krokov, ktoré povedú k eliminácii takéhoto konania.

 • V obzvlášť závažných prípadoch sa môže prevádzkovateľ webovej stránky bezpecnostnedvere.sk po predchádzajúcej komunikácii s poskytovateľom internetového pripojenia obrátiť v danej veci priamo na orgány činné v trestnom konaní a požiadať ich o začatie konania.


Ako zmazať príspevok alebo užívateľské konto


Zmazať príspevok ako registrovaný užívateľ môžete tak, že svoj vlastný príspevok označíte cez funkciu ⁞ "Odstránit příspěvek". Rovnako môžete editovať príspevok. K možnostiam sa dostanete cez funkciu ⁞ v pravo hore vedľa informácii  o čase zverejnenia príspevku. K možnostiam zdielania sa dostanete po rozkliknutí príspevku.

Neregistrovaní užívatelia majú možnosť kontaktovať administrátora cez kontaktný formulár. V žiadosti o zmazanie príspevku či témy treba administrátorovi poskytnúť priamu url adresu na danú tému, čas príspevku a prezývku pod ktorým ste príspevok založili.

Pre zrušenie konta registrovaného užívateľa stačí ak svoju žiadosť zašlete buď na kontaktný formulár alebo priamo na e-mail admin(at)bezpecnostnedvere.sk. V žiadosti treba uviesť konto (e-mail), ktoré chcete zrušiť a administrátor Vám následne na e-mail, pod ktorým ste registrovaný zašle ďalšie inštrukcie.

Upozornenie!

Administrátor nie je povinný zmazať hodnotný príspevok alebo tému, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá blogu.

Zmena prihlasovacieho mena / prezývky

Zmeniť prihlasovacie meno / prezývku na požiadanie nie je možné, kvôli konzistentnosti blogu.

Galanta dňa: 01.10.2020

bottom of page