top of page

BEZPEČNOSTNÉ TREZORY, SEJFY A SKRINE

cudzím slovom trezor alebo tiež sejf označujeme rôzne z hľadiska účelu značne podobné objekty, ktoré väčšinou slúžia na rovnaký alebo veľmi podobný účel - k bezpečnému skladovaniu cenných predmetov (peniaze, drahé kovy, umelecké diela, cenné listiny, šperky, zbrane...).

Trezor versus sejf

Zvyčajne nie je význam slova trezor a sejf odlíšený, ale v sortimente predajcov ochranných schránok môžete nájsť rozdiel v značení. Rozdiel je zrejmý z pôvodu slov: Sejf z anglického save (chrániť) je primárne určený na ochranu uložených predmetov pred zničením (vodou, teplom, ohňom, magnetickým poľom a pod.). Typický sejf je teda dvojplášťová schránka s vnútrom a izoláciou napríklad z čadičovej vaty. Trezor z anglického treasure (poklad) je tiež určený na ochranu svojho obsahu, ale skôr pred zlodejmi. Typický trezor ma schránku z tvrdej pancierovej ocele, železobetónu alebo iného materiálu, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy.

Trezorová skriňa na zbrane

Je špeciálnym typom trezorovej skrine slúžiacej na ukladanie zbraní a streliva. Jej špecifikácie upravuje Zákon o zbraniach a strelive 190/2003 § 55, vykonávacie technické predpisy sa potom odvolávajú na normy STN EN 1143-1 (93 7704) a STN EN 1300 (93 7705). Každý držiteľ zbraní tak má povinnosť uložiť držané zbrane a strelivo do tohto typu skríň, ktoré musia byť certifikované pomocou vyššie uvedených noriem. Najpoužívanejším typom je skriňa s min. 15 odporovými jednotkami a zámkom triedy A, ktorý stačí na uloženie až 10 zbraní a 10 000 kusov streliva.

PONÚKAME VÝROBKY ZNAČIEK

Yale trezory a sejfy
Yale trezory a sejfy
Yale trezory a sejfy

rad sejfov Yale bol navrhnutý tak, aby chránil vaše najdôležitejšie veci. Bezpečná kolekcia Yale obsahuje rôzne úrovne zabezpečenia a veľkosti. Chráňte dôležité dokumenty, hotovosť, počítačové dáta a ďalšie cennosti pomocou radu domácich a komerčných sejfov v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovejú vašim požiadavkám a potrebám.

SPELL SB trezorová technika
SPELL SB trezorová technika
SPELL SB trezorová technika

popredný slovenský výrobca bezpečnostných trezorov, schránok a skríň. Trezorová technika Spell SB obsahuje rôzne úrovne zabezpečenia a veľkosti. Chráňte dôležité dokumenty, hotovosť, počítačové dáta, zbrane a ďalšie cennosti pomocou domácich a komerčných trezorov v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovejú vašim požiadavkám a potrebám.

bottom of page