top of page

REKLAMÁCIA

V prípade že sa rozhodnete reklamovať produkt alebo montáž, reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe a vzťahuje sa výhradne na produkty predané alebo montované našou firmou DANIEL BAŠO - bezpečnostné uzamykacie systémy.

Pripravili sme pre vás návod, ako postupovať v prípade reklamácie zakúpeného produktu. Vašu reklamáciu vybavíme v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do 30 kalendárnych dní (od doručenia písomnej reklamácie), ako nám ukladá zákon.Ako postupovať v prípade reklamácie ?

Najrýchlejší spôsob reklamácie vedie cez naše obchodné oddelenie. Vašu reklamáciu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: obchod(at)bezpecnostnedvere.sk alebo poštou na adresu uvedenú v sekcii KONTAKT.


Čo budete potrebovať pri nahlásení reklamácie?

 

 • reklamačný protokol (nájdete tu)

 • kópia dokladu o kúpe

 • záručný list

 • fotodokumentáciu poškodenia výrobku (je nutné priložiť k e-mailovej alebo poštovej reklamácii)

 • v prípade bezpečnostných dverí (číslo bezpečnostných dverí)

 • uviesť presný dátum a popis poškodenia

 • iné

 
Obchodné oddelenie vás bude do 3 dní kontaktovať. V prípade oprávnenej reklamácii, bude do 30 dní vybavená.


Záruka na bezpečnostné dvere FORNOX sa nevzťahuje v prípade:

 

 • poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, pri páčení alebo inej neoprávnenej manipulácií s dvermi, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou neoprávnenou osobou či neautorizovaným partnerom FORNOX

 • poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou či úpravou (kompletnú montáž, nastavenie a úpravu dverí môžu zaistiť len autorizovaní partneri FORNOX, ktorí vlastnia licenciu na prevádzkovanie Technickej služby)

 • záruka sa nevzťahuje ani na používanie výrobku spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.


Pre našich zákazníkov ponúkame pozáručný servis:
 

 • nastavenie a premazanie pántov bezpečnostných dverí

 • oprava a výmena zámku bezpečnostných dverí

 • výmena tesnenia na zárubni, bezpečnostných dverách FORNOX

 • výmena bezpečnostnej cylindrickej vložky

 • výmena prahu


Všetky vyššie uvedené služby v rámci pozáručného servisu sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.


Niekoľko bezpečnostných tipov:

 

 • bezpečnostné dvere sú ešte viac bezpečné v uzamknutom stave

 • pri strate alebo odcudzení kľúča, čo najskôr vymeňte bezpečnostnú vložku

 • ak máte problém s hladkým zasunutím kľúča do vložky, skontrolujte či sa vo vložke nenachádza cudzí predmet

 • v prípade ohnutého alebo nalomeného kľúča, vám odporúčame takýto kľúč nepoužívať z dôvodu poškodenia cylindrickej vložky

 • v prípade keď uzamykací mechanizmus dverí sa nezasúva ľahko, skontrolujte či nie sú znečistené otvory v zárubni do ktorých sa zasúvajú uzamykacie body

 • pri otváraní dverí s osadenou guľou z vonkajšej strany kovania je správne otvoriť dvere spôsobom, že s jednou rukou si pritiahnete dvere a druhou rukou otočíte kľúčom

 

 • zostali ste vymknutý pred dverami, kľúč zvnútra alebo máte jednoducho zabuchnuté dvere? Nie ste prvý a ani posledný ale nikdy sa nepokúšajte otvoriť dvere sami. Väčšinou skončíte s ešte väčším poškodením dverí, na otvorenie vašich dverí si zavolajte odborníka

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi požiadavkami na zabezpečenie domácnosti alebo majetku. Radi sa vám budeme venovať počas našich otváracích hodín. V prípade, že vám nevyhovujú naše otváracie hodiny, kontaktujte nás telefonicky alebo priamo cez náš webový kontaktný formulár a dohodneme si iný čas stretnutia.

na stiahnutie

reklamácia
bottom of page