top of page

Elektronické prístupové systémy EVVA spájajú vysokú bezpečnosť s jednoduchou obsluhou.

AirKey

Elektronický uzamykací systém AirKey premení smartfón na kľúč, pričom kľúče sa dajú odosielať priamo na smartfóny. Je to ideálne riešenie pre distribuované pracoviská.

Xesar

Pomocou elektronického uzamykacieho systému Xesar môžete vytvoriť jednoduché, ale aj zložitejšie riešenia. V každom prípade však bude systém Xesar prínosom pre vašu bezpečnosť.

EMZY

Jednoducho automatická – dobre uzamknutá bezpečnosť

varianty uzamykacích systémov

Cylindrická vložka AirKey
Kľučka Xesar
EMZY

AirKey. Jednoducho smart

AirKey

Úplne dynamická bezpečnosť

AirKey uľahčuje váš život a dáva vám viac nezávislosti. Lebo pri AirKey otvárate dvere smartfónom, odovzdávate kľúče prostredníctvom SMS a celý váš uzamykací systém organizujete celkom jednoducho online. Takto vám AirKey v podnikaní i v súkromí poskytuje uzamykací systém pre maximálnu slobodu pri maximálnej bezpečnosti.

Vaše výhody pri AirKey

 

 • Odosielanie kľúčov na smartfóny cez internet

 • Bezplatná aplikácia a online správa

 • Pre malé až komplexné uzamykacie systémy

 • Kvalita výrobku a bezpečnosť dát z Rakúska

 • Aplikáciu je možné dodatočne chrániť vlastným PIN-om

 • Pri strate smartfónu sa prístupové oprávnenia dajú v online správe okamžite vymazať

 • Efektívny ochranný mechanizmus prostredníctvom nainštalovanej metódy šifrovania

produkty uzamykacích systémov AirKey

Inteligentná bezpečnosť pre viac flexibility


AirKey poskytuje flexibilitu, nezávislosť a jednoduché používanie. Predovšetkým mobilní poskytovatelia služieb, ako sú opatrovateľské služby, technici údržby distribuovaných infraštruktúrnych zariadení a podniky s pobočkami profitujú z flexibilného odovzdávania kľúčov cez SMS priamo na smartfón.

Uľahčenie správy domu

Zorganizovanie opravných služieb a koordinácia odovzdávania bytov. Ako správca máte plné ruky práce. Na uľahčenie vášho každodenného života našťastie existuje AirKey. Lebo pri AirKey odosielate kľúče z vášho administrátorského softvéru priamo na smartfón nájomcov.

Online správa AirKey

Online správa je riadiacim strediskom pre vyhotovovanie nových kľúčov alebo blokovanie jestvujúcich. Je bezplatná, rýchlo sa nasadzuje a jednoducho sa používa.

Online správa AirKey

Aplikácia AirKey

Bezplatná aplikácia AirKey je intuitívna a vhodná pre iPhone (iOS 10 > ) a Android (5.0 >). Pomocou nej spravíte z vášho smartfónu jeden alebo tiež viacero kľúčov pre rozličné systémy. Pomocou aplikácie AirKey dodatočne vytvárate a aktualizuje ďalšie prístupové médiá, ako sú karty alebo prívesky na kľúče. Aplikáciu dodatočne chráni voliteľný PIN kód.

aplikácia AirKey na stiahnutie

Download_Playstore.png
Download_Appstore.png

na stiahnutie

Xesar

Xesar. Jednoducho mnohostranný

Bezpečnosť pod kontrolou


Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom inovatívnom, elektronickom prístupovom systéme – to je Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch, vo vzdelávacom zariadení alebo v kancelárskom parku, lebo Xesar sa spravuje jednoducho a bezpečne. Či sa to deje v lokálne nainštalovanej sieti alebo v cloude, určujete vy.

Top funkcie Xesar

 

 • Režim viacerých používateľov s používateľskými rolami

 • Rozmanitý výber produktov

 • Atraktívne platobné modely

 • Flexibilné rozšírenie systému

Bezpečnosť virtuálnej siete

 

 • Virtuálna sieť využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu na výmenu informácií medzi dvermi a softvérom

 

 • Online nástenná čítačka Xesar predstavuje spoľahlivé bezpečnostné rozhranie v systéme Xesar

 • Umožňuje priebežné bezpečnostné aktualizácie a udržuje systém v bezpečnom a aktuálnom stave

produkty uzamykacích systémov Xesar

Rozmanité využitie

Či už v bytovej výstavbe, vo firme alebo v sociálnych zariadeniach – mnohí ľudia každodenne vchádzajú a vychádzajú, avšak nie všetci sa smú dostať všade. Meniace sa prístupové oprávnenia a vysoká fluktuácia zamestnancov majú svoje dopady. Ich efektívne, bezpečné a kontrolované organizovanie predstavuje pre prevádzkovateľa uzamykacieho systému veľkú výzvu. Xesar vám pri tom pomáha efektívne organizovať a poskytuje vám potrebnú flexibilitu, aby ste mohli rýchlo reagovať na zmeny.

Náklady pod kontrolou

Vďaka flexibilným kreditom KeyCredit máte v systéme Xesar absolútnu kontrolu nad vašimi nákladmi. Pre malé a stredné systémy s malými zmenami oprávnení sú k dispozícii jednotlivé kredity KeyCredit. Pre veľké uzamykacie systémy s častými zmenami oprávnení je k dispozícii KeyCredit Xesar Lifetime pre verziu softvéru 3.0

Pri vytvorení alebo zmene prístupových práv sa odúčtováva jeden KeyCredit. Kredity KeyCredit sú k dispozícii u všetkých EVVA-Partnerov. Nadobudnutý kredit sa dobíja do softvéru Xesar, v ktorom sa tiež udeľujú prístupové oprávnenia.

KeyCredits 10, 50, 100

Vhodné pre systémy s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými zmenami prístupových práv v jednotkách 10, 50 alebo 100.

KeyCredits Xesar Lifetime

S KeyCredit Xesar Lifetime dostávate neobmedzené vytváranie alebo zmenu identifikačných médií s ľubovoľným množstvom prístupových oprávnení počas celej životnosti nainštalovanej verzie softvéru.

Softvér Xesar

Softvér Xesar

Softvér Xesar pozostáva z administrátorského softvéru systému a aplikácie pre tablet. Prostredníctvom editora sa identifikačné médiá dajú rýchlo a jednoducho naprogramovať. Administrátorská karta tvorí dodatočnú bezpečnostnú úroveň a chráni pred neoprávnenou manipuláciou.

Softvérový balík obsahuje:

webový klientsko-serverový systém • informácie o bezpečnostnom stave systému v každom čase • časovo riadené otvárania, správa dverí a používateľov • virtuálna sieť Xesar • flexibilné trvanie platnosti médií • bezpečný a úplný protokol udalostí a systému • viaceré médiá na osobu

na stiahnutie

EMZY. Jednoducho automatická

Emzy

Dobre uzamknutá bezpečnosť

Chcete mať istotu, že určité vonkajšie dvere sa od určitého času automaticky uzamykajú a odomykajú? Potom je EMZY od EVVA – elektromotorická cylindrická vložka – práve tým správnym produktom pre vás. Cylindrická vložka s gombíkom na elektrický pohon zvyšuje komfort a bezpečnosť uzamykacieho systému.

EMZY od EVVA – elektromotorická cylindrická vložka

Vaše výhody pri EMZY

 

 • Riadené zamknutie a odomknutie

 • Diaľkové otváranie

 • Denná a nočná prevádzka

 • Režim otvárania dverí

Elektromotorická cylindrická vložka EMZY

sa dá obzvlášť jednoducho obsluhovať pomocou tlačidla na gombíku. A keďže v noci sa vyžaduje iný druh bezpečnosti ako cez deň, pomocou tlačidla je možné rýchlo a jednoducho prepínať medzi dennou prevádzkou (trvalé otvorenie) a nočnou prevádzkou (permanentne zamknuté).

Mnohostranné možnosti využitia

EMZY sa používa pri dverách na zabezpečenie citlivých oblastí objektov alebo všade tam, kde chcete mať istotu, že dvere sa automaticky uzamykajú. A to všetko pri záruke vysokého komfortu a nízkych organizačných nákladoch. EMZY sa dá kombinovať so všetkými mechanickými a elektronickými systémami EVVA.

na stiahnutie

bottom of page